Počátky knihovnictví

 

 

1860 – ve škole založena školní knihovna.

 

1863 – vznikl čtenářský a pěvecký spolek „Lev Kloboucký“. V čele spolku stál Josef Wurm. Činnost pokračovala do r. 1874, kdy se dobrovolně rozešel.

 

1868 – tento spolek uspořádal v městečku oslavy 70. narozenin Františka Palackého a jeho zástupci se zůčastnily kladení základního kamene Národního divadla v Praze.

 

1919 – byla v obci zřízena veřejná knihovna.

 

1933 – odkoupilo město budovu zámku a knihovna byla umístěna v jeho prostorách.

 

V období 1961 – 1992, se změnou správního uspořádání státu, fungovala pod názvem Městská lidová knihovna.

 

1964 – ukončil svoji dlouholetou knihovnickou práci Otakar Strýček, který vykonával funkci knihovníka 37 let. Knihovnu převzala pí. Růžena Peclová.

 

do r.1965 – pracovala knihovna pod vedením Okresní knihovny v Břeclavi.

 

1966 – z rozhodnutí Okresní knihovny se profesionalizovala a začala plnit funkci střediskové knihovny. Patřily sem knihovny v obcích: Kašnice, Krumvíř, Morkůvky, Borkovany, Bohumilice, Diváky, Velké Hostěrádky, Nikolčice a Šitbořice.

 

1992 – v důsledku společenských změn se Středisková knihovna odloučila od okresního systému a od té doby ji začal spravovat Městský úřad v Kloboukách u Brna.

 

 

Knihovna dnes

 

 

Městská knihovna klobouky u Brna je profesionální veřejnou knihovnou. Zřizovatelem je Město Klobouky u Brna.

 

 

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Sídlí v přízemí budovy zámku. Čtenáři mohou využívat kompletní elektronický katalog na volně přístupných počítačích. Jmenný a názvový katalog umožňuje vyhledávání libovolných údajů v knihovních fondech.

Díky grantu Veřejné informační 

služby knihoven, může i naše knihovna

poskytovat zdarma internetové služby, které mohou využívat všichni občané.

Dalším poskytnutým projektem, kterého je využíváno, je „Projekt Česká knihovna“ MZK v Brně, na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální veřejné knihovny a knihovny filozofických a pedagogických fakult vysokých škol. V roce 2008 bylo prostřednictvím knihovny Města Hradce Králové umožněno bezúplatně poskytovat čtenářům základní informace a zajímavosti na nových internetových stránkách.

 

Počet knihovních jednotek celkem – 16.520

Počet druhů docházejících periodik –       27

 

 

Publikace vydané MÚ Klobouky u Brna

Pověsti z kraje Mrštíků a Herbena, J. Ošmera, vyd.1992, 170 stran

Malebné kloboucko, kolektiv autorů, vyd. 1995, 450 stran

Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, vyd. 1998, 500 stran

Vzpomínky-Život lidu na brněnském kloboucku, Jakub Vrbas.