Den pro dětskou knihu 2012

Návštěvníci knihovny si mohli 27. 11. 2012 kromě stávajícího fondu zapůjčit knihy z nově nabídnutého VF z Břeclavi, nebo si zdarma odnést vyřazené časopisy. Pro děti a mládež byla uspořádána autorská beseda s mladou začínající spisovatelkou Eliškou Honzírkovou, která představila svou prvotinu „Štěstí krve“ a současně přiblížila obsah dalšího připravovaného dílu.

Pleteme z papíru

Ve dnech 31.10., 7. a 14.11.2011 pořádala knihovna kurz tvoření technikou pletení z papíru. Zájem vyplynul z výstavy Odpad nebo umění, prezentované v Týdnu knihoven 2011. Tuto zajímavou techniku představila paní Valerie Marková. Účastnily se i studentky MěVG, které přišly pomoci svou dovedností. Jako inspirace nám posloužila výstava již zhotovených výrobků: košíků, zvonků, vánočnícch svícnů apod.

 

Den pro dětskou knihu

Ve čtvrtek 24.11.2011 v rámci celostátní akce knihoven, pozvala také naše knihovna  dětského čtenáře a nabídla mu nově zapůjčený Výměnný fond z Břeclavi, bezplatný internet, knihy, omalovánky a vystřihovánky s vánoční tematikou. Atmosféru doplnily papírové betlémy s adventní náladou.

 Týden knihoven 2011

 Od 4. do 13.10.2011 se uskutečnila v prostorách knihovny výstava s názvem  ODPAD NEBO  UMĚNÍ ?  Byla uspořádaná ve spolupráci s MěVG Klobouky u Brna. V dopoledním programu navštívilo knihovnu 347 dětí ze ZŠ a MŠ Klobouky, MěVG Klobouky a ZŠ Krumvíř.

noví čtenáři byli registrováni zdarma.

návštěvníci knihovny mohli bezplatně využít Internet.

děti řešily zábavné soutěže a úkoly.

TÝDEN  KNIHOVEN 2010

 Akce proběhla ve dnech 4. 10. – 8. 10. 2010 Letošní ročník se nesl v duchu hesla: „KNIHOVNA PRO VŠECHNY“.Čtenáři se  mohli přihlašovat zdarma, vracet dlouhodobé výpůjčky bez poplatku,  pro děti byly připraveny zábavné soutěže a kvízy aj. V rámci uvedené akce se uskutečnil dopolední program pro školy a MŠ  ve spolupráci se studenty MěVG na téma:

„František Hrubín – Písnička se zpívá, pohádka se povídá….“

 

Výstava ve spolupráci s MěVG nazvaná

Správný směr

Městská knihovna a MěVG v Kloboukách u Brna pořádaly od června 2010 v prostorách knihovny výstavu výtvarných prací studentů sexty. Uvedenou výstavu mohla shlédnout jak veřejnost, tak některé ročníky gymnázia a třídy ZŠ. Autoři maleb moderního umění si připravili zajímavé povídání a seznámení s mistry a technikami jednotlivých děl. Dětem byla představena nejznámější jména autorů impresionistů, abstrakce, akční malby aj. Návštěvníci malovali barevným uhlíkem svůj vlastní portrét a také hlasovaly pro nejzdařilejší malbu. Pozoruhodné bylo trojrozměrné výtvarné dílo nazvané Albert, které zdobilo knihovnu ve své životní velikosti a stalo se zajímavým zpestřením výstavy. Tuto techniku asambláže, vytvořenou ze sádry, si některé děti vyzkoušely i v praxi.

 3G jsou  lamy

 Knihovníci pozvali čtenáře do knihoven

na Týden čtení

      Ve veřejných knihovnách po celé České republice probíhal v březnu Týden čtení. Akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků na podporu klasického čtení z knih. Knihovny připravily desítky akcí pro dospělé čtenáře i pro děti. Březen, kdysi tradiční měsíc knihy, se v uplynulém desetiletí změnil na měsíc internetu. Až v letošním roce se poprvé znovu vrací a soustředí na činnosti spojené s tištěnou knihou a podporou čtenářství.

      Jedním z důvodů, proč se knihovníci rozhodli vrátit k propagaci čtení z knih, je doporučení odborníků na výchovu, kteří upozornili na zhoršení vyjadřování dětí. Vyhlásili proto pro letošní rok Březen měsíc čtenářů.

       I naše knihovna se v období od  9. do 11. března.2010 účastnila TÝDNE ČTENÍ. Od pondělí do čtvrtka jsme se zaposlouchali do pohádek B. Němcové, K. J. Erbena, Jana Wericha aj. Děti si modelovaly a malovaly oblíbeného hrdinu z nejznámějších pohádek: O smolíčkovi, O kohoutkovi a slepičce, Čert a Káča, Sůl nad zlato, Pyšná princezna, Tři zlaté vlasy děda Vševěda a mnoha dalších. Také měly připraveny pracovní listy plné křížovek, spojovaček, omalovánek a her. Do soutěží se zapojily nejenom děti ale i dospělí. Knihovna tak zároveň získala nové čtenáře. Ostatní návštěvníci mohli využít i jiných služeb např.: Internet pro čtenáře i nečtenáře k dispozici zdarma, nabídku knih z výměnného fondu knihovny Břeclav, registraci nových čtenářů zdarma, bezplatné vrácení dlouhodobých zápůjček knih aj.

TÝDEN KNIHOVEN 2009 

Naše knihovna se účastnila této akce v termínu od  6. do 8. října 2009 .

Pro čtenáře si k uvedené příležitosti připravila:

– přihlašování nových čenářů zdarma

– pro děti zábavné soutěže a kvízy

– pro školy a MŠ  proběhl dopolední program ve spolupráci se studenty VII.   ročníku MěVG

Úvodem letošního ročníku týdne knihoven jsme se mimo jiné seznámili s akcí  „Kniha mého srdce“  a představili si knihy, které postoupily do  nejužšího výběru. Studenti gymnázia , oblečení v čarodějnických kostýmech, si ve svém programu pro mladší děti připravili  ukázky z oblíbených pohádek,  např.: Bubáci a hastrmani, Nezbedné pohádky, O perníkové chaloupce aj.

Starším dětem se představil kouzelnický kluk a jeho kamarádi. Do knihovny k nám přišel Harry Potter od spisovatelky J.K. Rowlingové. Děti dokázaly svou šikovnost nejen v luštění přesmyček, které ukrývaly známá jména , ale překvapily i svou podrobnou znalostí jeho příběhů. Závěrem byla družstva vyhodnocena a oceněna. Knihovnu navštívilo v tomto týdnu 214 čtenářů. Věřím, že se program všem líbil a těším se na další spolupráci.

Vítězem KMS v celorepublikové soutěži se stala kniha SATURNIN autora  Zdeňka Jirotky. 

NOC S ANDERSENEM

3.4.2009 

          Také letos se spalo v kloboucké knihovně. Tentokrát se akce nesla v duchu  „Po stopách historie a tradic našeho města „. Na děti čekala dobrodružná cesta k větrnému mlýnu za pokladem. Navštívili jsme tajemné muzeum s pohádkovou bytostí, která nám vyprávěla o zvycích a obyčejích z dávných časů. V knihovně jsme se pak přesvědčili jací jsme čtenáři a vyzkoušeli si jak se hledá nejoblíbenější kniha. Každý z přítomných si popsal papírové srdíčko vyhledanou knihou v rámci akce „Kniha mého srdce“. Také zůstal čas na zhotovení zvířecích masek a pohádku na dobrou noc.

Děkujeme maminkám, které nám zpestřily jídelníček domácími dobrotami a už se těšíme na další pohádkovou noc.

    

Akce knihovny v měsíci březnu 2009

Akce knihovny v měsíci březnu 2009

V tomto měsíci bylo pro čtenáře připraveno:

– nabídka knih z výměnného fondu knihovny Břeclav

– prodejní výstava knihkupectví Pillmayer

– byly nabídnuty vyřazené časopisy

– v týdnu čtení – registrae nových čtenářů zdarma

– soutěže a zábavné kvízy pro děti

Týden čtení

  1. 3 – 12. 3. 2009

V období od 10. do 12. 3. 2009 pořádala knihovna ve spolupráci s Městským víceletým gymnáziem vyhodnocení soutěže na téma „Bajka“. Celkem přišlo 111 příspěvků žáků a studentů klobouckých škol. Pro velkou účast a osobité zpracování získaly ocenění z každé kategorie tři nejlepší bajky. Pro originální ztvárnění byly předány dvě zvláštní ceny. Na závěr studenti gymnázia přednesli vítězné práce.

  1. kategorie:
  2. místoŠtěpán Nedoma – Lvice a její sestra,2. místo Petr Cichra – Velryba a delfín, 3. místo Jan Hrabálek – Žába a čáp.

Zvláštní cena za výtvarné ztvárnění: Eliška Navrátilová – Dvě ovečky a prohnaný vlk a Adriena Mihalcová- Nikdo není dokonalý.

  1. kategorie:
  2. místoJiří Zálešák – Hon,2. místo Denisa Dvořáková – Husa, 3. místo Vít Hovězák – Uspávající bajka.

Zvláštní cena za nejkratší bajku: Hana Motáňová – Bajka o lišce a medvědovi.

Zvláštní cena za bajku s výrazným filozofickým podtextem: Jan Holeček – Rádobybajka.

Mimo uvedené kategorie byl ohodnocen nejmladší účastník soutěže: Dajána Mazůrková – Víla Rusalka a Kašpárek.

Jako poděkování všem zúčastněným se uskutečnila beseda se známou brněnskou spisovatelkou Věrou Řeháčkovou . Setkání proběhlo ve středu 11.3.2009 dopoledne v aule MěVG. Závěrem nabídla prodejní výstavu svých knih spojenou s autogramiádou.

.

Beseda se spisovatelkou Pavlou Jazairiovou

Ve středu 19. listopadu 2008 navštívila Klobouky známá spisovatelka a cestovatelka Pavla Jazairiová. Připravila si pro školy přednášku na téma Pákistán a jeho náboženství. Beseda, která proběhla v 18.00 hodin v knihovně, byla zaměřena na vyprávění z cest po Africe. Část procestovala autostopem a díky tomuto způsobu přepravy se seznámila s místními obyvateli a jejich každodenním životem. Sama usuzuje, že nejlepším způsobem jak poznat danou zemi je, projít ji pěšky. V roce 2005 podnikla 800 km dlouhou pěší pouť do Španělského Santiaga de Compostela. Její vydané knihy jsou převážně s tematikou rozvojových zemí a vypovídají o nelehkém a opravdovém životě lidí v těchto oblastech Přednáška byla doplněna projekcí snímků z navštívených míst. Spisovatelčino poutavé vyprávění rozvinulo ke konci besedy diskuzi se zodpovězením nejrůznějších otázek.V letošním roce vydala svou novou knihu – Jiná Afrika.

Podzim 2008:

Duben 2008:

 

V měsíci dubnu se knihovna zapojila do akce „Světový den knihy“. Proběhl dne 23.dubna 2008, je to symbolické datum pro literaturu. Světová organizace UNESCO pro něj vyhlásila Světový den knihy a autorských práv. Slaví se narození a úmrtí nejslavnějších osobností světové literatury, mezi něž patří např. William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Saavedra, Vladimír Nabukov a další.

Naši čtenáři se mohli zaregistrovat zdarma, využít opožděné vrácení knih bez poplatku, byla nabídnuta burza vyřazených knih a na děti čekaly opět zábavné kvízy a soutěžení. Malovaly postavičku ze své oblíbené knihy.

 

 

Akce knihovny v měsíci březnu 2008:

– Měsíc Internetu

– Týden čtení

– Soutěž o nejhezčí kraslici

– Noc s Andersenem

Měsíc Internetu

V rámci celostátní akce knihoven „ Březen – měsíc internetu „ se mohli s prací na internetu seznámit i ti, kteří s internetem nikdy dříve nepracovali. Všem zájemcům (především seniorům a maminkám na MD), byly poskytnuty informace a příručky o internetu.

Týden čtení

V současné době knihovny přispívají k rozvoji počítačové gramotnosti veškeré veřejnosti a dnes by se také chtěly znovu více zaměřit na čtení knih. K této příležitosti vznikl právě Týden čtení, do kterého se zapojila také naše knihovna. Knihovnu navštívily děti ze ZŠ a MŠ v Kloboukách u Brna. Připraveno bylo mnoho soutěží a her. Děti shlédly poučné představení -pro malé čtenáře pohádky a pro ty starší ukázky z dramatu Karla Čapka. Zvláštní pozornost byla zaměřena na propagaci čtení obecně. V rámci projektu „Česko čte Čapka“ si program připravili studenti gymnázia pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Pilařové.

Obvyklá provozní doba knihovny byla v tomto období pro zájemce rozšířena od pondělí do pátku vždy od 12:00 do 18:00.hod.

Po celý týden čekaly i na ostatní čtenáře různé zábavné hry a úkoly, za něž byli odměněni. Knihkupectví F. Pillmayera nabídlo k zakoupení tituly různého žánru.

Noví čtenáři byli zaregistrováni zcela zdarma.

Soutěž o nejhezčí kraslici

Soutěžilo se o nejzdařilejší vymalování papírového vajíčka. Nejhezčí práce byly odměněny a vyvěšeny v knihovně.

Noc s Andersenem

28.3.2008 proběhla „Noc s Andersenem“. Děti strávily v knihovně dobrodružnou pohádkovou noc, plnou her a překvapení. Jako inspirace posloužila tematika večerníčkových postaviček.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a pomohli zajistit dětem bohatý program. V neposlední řadě i těm, kteří s námi přišli strávit příjemné chvíle.